Stage-oe-small.jpg

Book3039

Aus Aifbportal
Wechseln zu:Navigation, Suche


Cloud-Services aus der Geschäftsperspektive
Veröffentlicht: 2016, Mai
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
Erscheinungsort: Wiesbaden
Editor: Helmut Krcmar, Jan Marco Leimeister, Alexander Roßnagel, Ali Sunyaev
Type: Collection
BibTeX

ISBN: 978-3-658-08256-7
DOI Link: 10.1007/978-3-658-08257-4Forschungsgruppe

Critical Information Infrastructures


Forschungsgebiet