Stage-oe-small.jpg

Phdthesis3004

Aus Aifbportal
Wechseln zu:Navigation, Suche
Semantic Business Process Modeling: Facilitating the Design and Verification of Conceptual Process Models
Datum: 3. August 2009
KIT, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Referent(en): Rudi Studer, Dimitris Karagiannis
BibTeX

Forschungsgruppe

Wissensmanagement


Forschungsgebiet